Medische Encyclopedie – Apotheek Boswijk – Utrecht

Apotheek Boswijk

Twijnstraat 28 3511 ZL Utrecht Tel:030 2310506

Medische Encyclopedie

Inhoud

glycopyrronium drank

Glycopyrronium drank vermindert overmatige speekselvloed.

Artsen schrijven het voor bij te veel speeksel (kwijlen) bij kinderen met hersenletsel en bij volwassenen met de ziekte van Parkinson en bij te veel zweten.

Wat doet glycopyrronium drank en waarbij gebruik ik het?

Overmatige speekselvloed

Overmatige speekselvloed of kwijlen is een sociaal zeer hinderlijke aandoening. Het kan verschillende oorzaken hebben: neurologische stoornissen, zoals epilepsie of hersenbeschadiging, de ziekte van Parkinson, amyotrofe lateraalsclerose (ALS), een beroerte, infectie van de mondholte of het gebruik van sommige geneesmiddelen.

Overmatig kwijlen is niet alleen lastig, maar verhoogt ook het risico op verslikken.

Glycopyrronium wordt vooral toegepast bij mensen (vaak kinderen) die door een hersenbeschadiging een slechte spierbeheersing en neurologische stoornissen hebben, bijvoorbeeld spasticiteit.

Werking
Glycopyrronium vermindert de hoeveelheid speeksel. Het remt de werking van een lichaamseigen stof (‘acetylcholine’). Acetylcholine beïnvloedt verschillende organen in het lichaam, zoals blaas, darmen, longen, de iris in het oog en de speekselklieren.

Effect
Bij zeven op de tien kinderen werkt het medicijn goed. Ook bij de meeste volwassenen met Parkinson werkt het goed. Het effect is merkbaar binnen een week.

Lees meer over overmatige speekselvloed . “

Overmatige transpiratie

glycopyrronium wordt soms voorgeschreven bij overmatig zweten. Het kan worden geprobeerd als middelen op de huid niet voldoende werken.

Het is niet bekend hoe het precies werkt. Binnen een paar weken is duidelijk of het bij u werkt en of u niet te veel last heeft van de bijwerkingen.

Lees meer over overmatige transpiratie . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping, diarree en braken en opkomend maagzuur.

  Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Soms schrijven artsen bij dit medicijn een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping. Zelden ontstaat een verlamming van de darm. Als u enkele dagen geen ontlasting heeft gehad, waarschuw dan een arts. Raadpleeg ook uw arts, als u last krijgt van zuurbranden, oprispingen of pijn achter het borstbeen, vooral na de maaltijd of bij bukken of liggen.

 • Psychische klachten, zoals prikkelbaarheid en zelden rusteloosheid, sufheid, stemmingswisselingen en concentratieproblemen.

 • Blozen 

 • Droge mond en droge ogen. Mensen met de ziekte van Sjögren kunnen eerder last hebben van deze bijwerkingen.

  Als de mond te droog wordt, kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een te droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt. Raadpleeg uw arts, als u last krijgt van een te droge mond of oogirritatie.

 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat.

  Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Rode, warme, droge huid en niet kunnen zweten

  Hierdoor kunt u oververhit raken bij koorts of als het in de omgeving erg warm is. Raadpleeg uw arts als u koorts heeft of niet normaal kan zweten.

 • Longontsteking

  Krijgt u koorts en verschijnselen van een longontsteking, zoals benauwdheid, kortademigheid en hoesten? Raadpleeg dan uw arts.

 • Verstopte neus, bloedneus

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijnduizeligheid en wazig zien.

 • Slechte adem

 • Hartkloppingen

  Als u hier last van krijgt, waarschuw dan uw arts.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

  Raadpleeg dan uw arts.
  Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Stop dan met het gebruik en waarschuw direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig bent voor glycopyrronium, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Slapeloosheid

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik glycopyrronium drank gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Bepaalde medicijnen tegen depressie of psychosen. Deze medicijnen kunnen de bijwerkingen van glycopyrronium versterken. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
 • Amantadine, een medicijn bij de ziekte van Parkinson of bij infectie met het influenza-virus. Deze combinatie kan meer bijwerkingen veroorzaken, met name duizeligheid, slaperigheid, opwinding en verwardheid. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Glycopyrronium kan de werking van onderstaande medicijnen verminderen.

 • Medicijnen bij de spierziekte myasthenia gravis (neostigmine, pyridostigmine, distigmine).
 • Pilocarpine, een medicijn tegen verhoogde druk in het oog en tegen een droge mond.
 • Medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer, zoals rivastigmine.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, wazig zien, sufheid, concentratiestoornissen en rusteloosheid. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Let op: ook de ziekte van Parkinson kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid en blozen in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomtkomt en of het schadelijk voorslecht voor de baby is. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Meet de hoeveelheid drank af met de bijgeleverde maatpipet of maatbeker.

Wanneer?
Neem de voorgeschreven hoeveelheid drank in op een lege maag, dan wordt het medicijn het best opgenomen.

U gebruikt deze drank meestal 3 keer per dag.
Gebruik deze drank het liefst op een lege maag. Dus 1 uur voor een maaltijd of 2 uur na een maaltijd. Dan werkt dit medicijn beter.
Moet u of uw kind de drank toch tijdens het eten nemen? Zorg dan dat u niets vet eet. Door vet wordt dit medicijn niet goed opgenomen en werkt het niet goed.

Hoelang?
Als dit medicijn binnen een aantal weken geen effect heeft, heeft verder gebruik geen zin. Als het medicijn wel effect heeft, kunt u dit medicijn gebruiken zo lang u het nodig heeft.

Terug naar overzicht