Medische Encyclopedie – Apotheek Boswijk – Utrecht

Apotheek Boswijk

Twijnstraat 28 3511 ZL Utrecht Tel:030 2310506

Medische Encyclopedie

Inhoud

oseltamivir

Oseltamivir is een antivirusmiddel.

Artsen schrijven het voor bij griep, vogelgriep en om griep te voorkomen.

Wat doet oseltamivir en waarbij gebruik ik het?

Griep

Verschijnselen
Bij de ‘echte’ griep (influenza) zijn de luchtwegen geïnfecteerd met het influenzavirus. Het onderscheid tussen een verkoudheid en de echte griep is niet altijd makkelijk te maken. Bij de griep stijgt de koorts tot boven de 38 ºC, heeft u koude rillingen, stevige spierpijn, en voelt u zich lamlendig, moe en zwak.

Andere verschijnselen zijn afhankelijk van de eigenschappen van het influenzavirus, maar komen ook voor bij het verkoudheidsvirus. Veel voorkomende verschijnselen zijn hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en verstopte neus.

Behandeling
Griep en verkoudheid zijn meestal na een week over. Van de griep voelt u zich vaak daarna nog één tot twee weken slap.

Sommige mensen zijn extra gevoelig voor de verschijnselen van griep. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met astma of COPD en mensen met hartklachten. Men raadt hen aan zich in de herfst tegen griep te laten inenten.

Mocht dat niet of te laat zijn gebeurd of niet hebben gewerkt, dan kunt u oseltamivir gebruiken bij een heersende griep, als u zelf een griep voelt opkomen of als u in contact bent geweest met iemand die griep heeft.

Werking 
Er bestaan twee stammen van het influenzavirus, namelijk type-A en type-B. Oseltamivir remt de vermeerdering van beide soorten virussen.

Effect
Oseltamivir verlicht de verschijnselen van griep en verkort de duur van een griepinfectie met gemiddeld anderhalve dag. Bovendien kan het griep voorkómen als u in contact bent geweest met het griepvirus.

Lees meer over griep . “

Vogelgriep

Vogelgriep wordt ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd. Het wordt veroorzaakt door een influenza-A-virus. De jaarlijkse griep die in de wintermaanden in Nederland voorkomt, wordt ook veroorzaakt door een influenza-A-virus, maar dan van een ander subtype.

Het vogelgriepvirus is niet erg besmettelijk. Het kan alleen op de mens overgedragen worden na intensief contact met besmet pluimvee, en dan met name via de besmette ontlasting. Het risico bestaat dat het vogelgriepvirus op een gegeven moment verandert en zich gemakkelijker van mens op mens kan verspreiden.

Het heeft geen nut oseltamivir preventief te gebruiken. Alleen bij besmetting met het vogelgriepvirus kan het zin hebben een behandeling met oseltamivir te starten. Het heeft geen zin om oseltamivir uit voorzorg in huis te nemen.

De voorraad die de Nederlandse overheid heeft aangeschaft, wordt gebruikt om het ontstaan van een nieuw griepvirus in de kiem te smoren en om – in het geval van een wereldwijde griepepidemie – zieken te behandelen.

De voorraad van de overheid is voldoende en er is een plan deze te verspreiden wanneer dit nodig is. Bij onnodig gebruik bestaat de kans dat het middel minder goed zal werken of dat het virus zelf resistent (ongevoelig) wordt voor oseltamivir.

Lees meer over vogelgriep . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, als u het langer gebruikt.

 • Misselijkheid, vooral de eerste twee dagen dat u dit medicijn gebruikt.

  Heeft u last van misselijkheid? Neem het medicijn dan in met wat voedsel. dan heeft u minder kans op maagklachten.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Braken en buikpijn, vooral de eerste twee dagen dat u dit medicijn gebruikt.

  Deze klachten gaan meestal over binnen twee dagen, als u gewend bent aan het medicijn. U kunt dit medicijn innemen met wat voedsel. Dan heeft u minder kans op maagklachten. Ziet u bloed als u braakt? Neem dan direct contact op met uw arts.

 • Diarree. Zeer zelden met bloed. Ziet u bloed in uw ontlasting? Neem dan direct contact op met uw arts.

 • Duizeligheid, vermoeidheid en slapeloosheid.

 • Hoesten, longontsteking (bronchitis), loopneus, keelpijn en infectie van de luchtwegen. Bij kinderen ook ontsteking van het middenoor.

 • Koorts en pijn, bijvoorbeeld in uw armen en benen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag, een rode huid, jeuk of galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Zie Overgevoeligheid.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn

  Dit kunt u merken aan huiduitslag, netelroos, zwellingen in gezicht en mond en benauwdheid. Stop dan met dit medicijn en raadpleeg uw arts. Geef aan de apotheek door dat u allergisch bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
  In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan vooral op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.

 • Stoornissen in het hartritme. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

 • Leverschade. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.

 • Stuipen en psychische klachten, zoals verminderd bewustzijn, afwijkend gedrag, hallucinaties (waanvoorstellingen) en zelfverwonding.

  Vooral kinderen en jongvolwassenen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Merkt u een van deze bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts.

 • Minder goed kunnnen zien.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik oseltamivir gebruiken met andere medicijnen?

Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Weeg samen met uw arts of apotheker de risico’s van het gebruik af tegen de risico’s van een infectie met het griepvirus. Er zijn niet veel vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding. Daarom is niet zeker wat de risico’s van dit medicijn zijn voor vrouwen en hun kind. Bij de vrouwen die dit medicijn gebruikten, zijn tot nu toe geen problemen bij de baby gezien.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?

Gewone griep

 • Bij griep: gebruik dit middel zo snel mogelijk nadat de eerste klachten van griep zijn ontstaan. Doe dit in elk geval binnen 48 uur. Hiermee vertraagt u de verspreiding van het virus in uw lichaam. Klachten van griep zijn koorts boven de 38 ºC, koude rillingen, stevige spierpijn en een lamlendig, moe en zwak gevoel. Bovendien vaak ook hoofdpijn, keelpijn, hoesten, niezen en verstopte neus.
 • Om griep te voorkomen: gebruik dit middel binnen twee dagen na contact met de persoon met griep of meteen als blijkt dat er een griepepidemie heerst.

Hoe lang?

Gewone griep

 • Behandeling van griep: gebruik dit middel gedurende 5 tot 10 dagen.
 • Voorkomen van griep na contact met een persoon met griep: gebruik dit middel gedurende 10 dagen.
 • Voorkomen van griep bij een heersende epidemie: gebruik dit middel gedurende 6 weken.

Hoe?
Capsules
Neem de capsules in met een half glas water.

Drank

 • Meestal heeft de apotheek de drank al voor u klaargemaakt. Is dat niet het geval, dan kunt u aan het poeder water toevoegen met behulp van de bijgevoegde maatbeker.
 • Schud de drank voor gebruik goed zodat de werkzame stof gelijkmatig is verdeeld.
 • Meet dan de voorgeschreven hoeveelheid af met het toegevoegde spuitje.
Terug naar overzicht